Liên hệ

19:03 22/05/2023 Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VSTARTUP

Tên viết tắt: VSTARTUP .,JSC
Mã số doanh nghiệp: 2803068087 do Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn cấp ngày 2023-04-21
Đại diện: Phạm Thị Huyền
Address: 96 Trịnh Cương - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hoá
Hotline: 0971802224 - 0912924123
Email: VstartupGlobal@gmail.com

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG

 

Giỏ hàng của bạn